Door media terug de winkels in: mijn afstudeervoorstel

De wereld verandert. Of het nou door een revolutie uitgeroepen door comedian en acteur Russell Brand (http://www.youtube.com/watch?v=3YR4CseY9pk) of president van de Foundation of Economic Trends Jeremy Rifkin (Rifkin, 2011). De langdurige economische crisis heeft de consument weer aan het denken gezet over wat echt waardevol is. Wil je spullen bezitten, of alleen gebruiken? En kun je deze dan ook delen?

Winkels lopen leeg, een werkplek is niet meer dan een wifi verbinding en in publieke ruimte verstopt men achter smartphone of tablet. Mensen zijn door deze devices in staat zich zoveel mogelijk in hun eigen sociale groepen terug te trekken en nauwelijks interactie hierbuiten te hebben. (Waal)

Tegelijkertijd zien we een groei van ‘indie brands’; onafhankelijke, kleine merken met een authentiek verhaal en sterke marketing. (Gaalen, 2011) Blijkbaar vinden consumenten authenticiteit belangrijk (J.H. Gilmore, 2007) en is er een verschuiving gaande in waar men geld aan uitgeeft. (J. Gerzema, 2010)

Hier kunnen media, en voornamelijk sociale media en marketeers juist een rol spelen om mensen opnieuw bij elkaar te brengen. “Platform” is het buzzword van de afgelopen jaren (Belleghem, 2012), maar dit werkt alleen als er een gemeenschappelijk gedragen doel is waaromheen de groep mensen zich kan organiseren. (Waal)


Probleemstelling

De huidige consument wordt steeds kritischer en krijgt meer tools om (gepersonaliseerde) advertenties te vermijden. Daarnaast zijn authenticiteit, transparantie en verantwoord ondernemen tegenwoordig een must voor succesvolle bedrijven. In mijn beleving zou marketing niet het opdringen van een product moeten zijn, maar het bijdragen aan de oplossing van een probleem voor de samenleving.

 

Hoofdvraag

“Hoe kan transmedia worden ingezet om waarde te creëren voor de post-crisis consument?”

 

Deelvragen

–       Welke trends liggen er achter het succes van de ‘indie brands’?

–       Wat zijn de drijfveren, belangen, interesses, waarden van de post-crisis consument?

–       Wat is transmedia?

–       Hoe kan transmedia worden ingezet om waarde te creëren voor de post-crisis consument?

Output

Als output wil ik een transmediaal format creëren om een  heterogene groep met elkaar in contact te laten komen rond een bepaald onderwerp.

 

Methode van onderzoek

Mijn onderzoek zal starten vanuit een literatuurstudie, gebruik makende van (onder andere) de boeken die hieronder zijn aangegeven. Hierna kan ik mijn eerste drie deelvragen beantwoorden en gerichter

Hierna zou ik met een groepsdiscussie willen voeren met mensen uit verschillende expertise-gebieden zoals game design, interaction design, media, sociologie, biologie en psychologie. Hierdoor kan ik op een snelle manier ideeën, suggesties en attitudes tegenover het relatief nieuwe gebied transmedia achterhalen.

Het format zou ik graag willen testen op een zo groot mogelijke doelgroep, waarschijnlijk in een combinatie van online en face-to-face enquêtes.

 

Bronnen

(2012). In S. v. Belleghem, The conversation manager. Londen: Kogan Page Ltd.

Bregman, R. (2013, 11 11). De Race tegen de machine. Opgeroepen op 11 11, 2013, van De Correspondent: https://decorrespondent.nl/298/de-race-tegen-de-machine/13611216454-8a0111f9

(2009). In T. Brown, Change by design. New York: HarperCollins Publishers Inc.

(2011). In A. v. Gaalen, Indie Brands. Amsterdam: BIS Publishers.

(2010). In M. D. J. Gerzema, The spend shift. John Wiley and Sons Ltd.

(2007). In B. P. J.H. Gilmore, Authenticity, what customers really want. Massachussets: Harvard Business School Publishing.

(2011). In J. Rifkin, The third industrial revolution. New york: Palgrave macmillan.

Waal, B. d. The city as an interface. Rotterdam: NAi010 Publishers.

One thought on “Door media terug de winkels in: mijn afstudeervoorstel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *