08/08/2016

Management

Screen Shot 2016-08-08 at 13.07.51

Het creatieve proces is altijd uniek en vraagt dus om maatwerk. Het ene project is iteratief, de andere juist strak in concept- en uitvoeringsfase verdeeld.. Het doel is altijd hetzelfde: op de prettigste manier het mooiste eindresultaat bereiken. Hoe ziet dat proces er onder leiding van Spread the Arts ongeveer uit?

 

Briefing

Het allerbelangrijkste bij elk project is dat iedereen het eens is over waar we samen naartoe werken. Wat gaan we realiseren? Met wie? Wie zijn de eindgebruikers?  Wanneer moet dit af zijn? Wat bedoelen we eigenlijk met ‘af’? Samen stellen we vast wat we wel weten, maar ook wat nog onzeker is. Aan de hand hiervan kiezen we de methode: iteratief of lineair.

Iteratief

Een iteratieve manier van werken past het beste bij een situatie waarbij nog niet compleet voorzien kan worden wat het eindproduct in zal houden. Er is een omschrijving (“een applicatie die bezoekers het bierbrouwproces in de 16e eeuw laat ervaren”) maar er is nog niet duidelijk hoe dit product er exact uit zal zien of zal functioneren. Door meerdere versies van de complete, functionerende applicatie te maken en deze op basis van feedback aan te scherpen komen we bij het uiteindelijke eindresultaat.

De management-methode die hiervoor het meeste wordt gebruikt, voornamelijk in software-ontwikkeling, heet Scrum ( zie ook deze blogpost). De belangrijkste elementen van scrum zijn dat de klant en het uitvoerende team hecht samenwerken, dat er in 2 a 3 weken telkens een compleet functionerend product wordt afgeleverd en dat met voortschrijdend inzicht keuzes worden gemaakt over wat het product nog meer voor features zou moeten hebben. Zo zouden we bij een test met kinderen bij onze voorbeeld-applicatie erachter kunnen komen dat dit spel veel leuker is in multi-player: wie kan het snelste / beste biertje brouwen?

De grootste voordelen hiervan zijn dat er direct ingespeeld kan worden op problemen waar tegenaan gelopen wordt en dat iedereen tegelijkertijd aan hetzelfde stadium van het product werkt. De grootste nadelen is dat het veel aandacht van de klant vraagt, dat het eindproduct onvoorspelbaar is en dat er een relatief grote kans is dat features eerst gemaakt en later geschrapt zullen worden.

Lineair

Soms is van te voren al compleet duidelijk wat er voor product moet komen. Misschien omdat dit al vele keren eerder is gemaakt door hetzelfde team, misschien heeft er extensief onderzoek plaats gevonden of zijn de productie-kosten simpelweg te hoog om nog onzekerheden in het proces tegen te komen. In dit geval is een lineair proces de beste optie.ict-watervalmodel

Laten we ons eerdere voorbeeld erbij pakken: de applicatie die bezoekers het bierbrouwproces in de 16e eeuw laat ervaren. In dit geval zouden we eerst specificeren wat deze applicatie zou moeten doen. Misschien willen we de nadruk leggen op het feit dat dit een zwaar proces was, dus moet men fysieke emmers tillen om het spel te spelen. Er moet dan een custom speelplek komen, emmers en een manier om deze uit te lezen en hiervoor punten op het scherm te krijgen.

Het is dan belangrijk een ontwerp te maken waarin dit allemaal vastgelegd wordt en waar iedereen het mee eens is. Vervolgens wordt dit ontwerp op exact deze manier gebouwd, zowel fysiek als de software. Bij het opleveren en testen is de vraag: ‘is dit wat we hebben bedacht en werkt het?’ Zodra hier met een ‘ja’ op geantwoord kan worden, is het product af.

 

Natuurlijk zijn er veel mutaties tussen de twee denkbaar, bijvoorbeeld wel verschillende iteraties in design maar daarna in een keer programmeren. Of het decor wordt lineair gerealiseerd, maar de software iteratief. Er is geen ultieme waarheid en het hangt voor een groot deel af van de voorkeuren van alle betrokkenen. Want uiteindelijk is een project niets meer of minder dan een groep mensen die samen iets maakt. Mijn rol is deze mensen zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen, door ze op het juiste moment te voorzien van informatie, tijd, middelen of motivatie..