Scrum master

Scrum is oorspronkelijk een rugby-term.

Scrum is oorspronkelijk een rugby-term, waarbij het hele team samenwerkt om een voorwaarse pass te maken.

Deze opdracht omschrijft wat er allemaal komt kijken bij een scrumproces. We leggen uit wat scrum inhoud, wat een scrum-master is en wat je moet kunnen om een goede scrum-master te zijn. Daarnaast leg ik de verschillen en overeenkomsten uit tussen een scrum-master en projectmanager.

Scrum is een snel bewegende werkmethode, die veel toegepast wordt binnen software ontwikkelingsprojecten. Het is een proces waar men tegelijkertijd werkt in verschillende fasen. Bij andere werkmethoden heeft iedere fase experts (teamleden met een specialisme) die hun taak uitvoeren en het resultaat overdragen naar de experts voor de volgende fase. Bij scrum worden de experts uit de verschillende fasen bij elkaar in één team gezet. Er wordt dus niet afgewacht of de vorige fase afgelopen is.

Binnen een scrumproces wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams die korte sprints maken om werkende software op te leveren, zoals een game. Ieder team wordt geleid door een scrum-master. Een scrum-master is iemand die dagelijks bij aanvang van een werkdag een scrum-meeting houdt. Een scrum-meeting is een bijeenkomst van vijftien minuten waar elk teamlid drie vragen beantwoord: Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Wat zijn je problemen? Aan de hand van de antwoorden, kan de scrum-master zien of het proces goed verloopt. Zij moet namelijk goed beseffen dat er bepaalde milesstones (tussen deadlines) behaald moeten worden. Deze milesstones leveren meestal resultaten op die de opdrachtgever wil zien.

url

Naast dit heeft de scrum-master ook andere taken, namelijk de effectiviteit van het team verhogen, de vooruitgang bewaken van het team, het oplossen van onvoorziene problemen (blokkades), het bewaken van de projectvoortgang en het in kaart brengen en minimaliseren van de risico’s. Daarnaast moet de scrum-master ook de samenwerking, communicatie en teamgeest in tact houden. Zodra zij deze verliest, kan dit gevolgen hebben voor het scrumproces.

Verder heeft de scrum-master in vergelijking met de projectmanager weinig verschillen en veel overeenkomsten. Het grootste verschil is dat een scrum-master zich focust op het (scrum)proces. Dat betekent dat zij de weg vrij maakt en opduikende problemen of belemmeringen oplost voor het team. Een projectmanager houdt zich daarentegen meer bezig met de fasering van het project en beheersfactoren. Onder beheersfactoren verstaan we tijd (gantt chart), organisatie (samenstelling team), geld (budget), kwaliteit, informatie en kennis (deskresearch).

De grootste overeenkomst is dat ze beiden in een team, de rol hebben van een coach. Dat houdt in dat ze begeleiding geven om het bewustzijn van het team te vergroten en om vanuit daar de groep in beweging te krijgen.

Om een goede scrum-master te zijn, moet men een aantal vaardigheden beheersen. Als eerste moet een scrum-master stressbestendig zijn, want binnen een scrumproces is er zeer regelmatig iets niet op tijd af. Het meeste werk stelt zich uit tot op het laatste moment van de deadline. Vervolgens moet een scrum-master een flexibele werkhouding hebben. Zij moet problemen of belemmeringen met gemak kunnen oplossen, want het team wil graag zijn werk ongestoord kunnen uitvoeren. Verder is een scrum-master iemand die beslissingen durft te nemen, het scrumproces kan leiden, een product en sprint backlog kan bijhouden, makkelijk kan praten (presenteren/pitchen) en kennis heeft van het project. Tot slot moet een scrum-master in ieder geval een goede beheersing hebben over de samenwerking, communicatie en teamgeest.

Een scrum-master heeft dus een grote verantwoordelijkheid in een scrumproces. In de praktijk is het werk van een scrum-master ook niet eenvoudig. Het vereist vaak ervaring en training.

url-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *