08/08/2016

Strategie

Screen Shot 2016-08-08 at 10.48.46

Kunst kan verrassen, raken en soms zelfs de kijk op de realiteit veranderen. Met die creatieve insteek kan ook gekeken worden naar de zakelijke aspecten. Wat doen we? Waarom? En is dit wel de enige manier om dit doel te bereiken? Om tot deze conclusies te komen is veel informatie nodig die op de juiste manier gewogen moet worden. Een strategie-vormingsproces met Spread the Arts bestaat uit onderstaande stappen, waarbij elke stap zo nodig overgeslagen of herhaald kan worden.

Probleem-definitie

In een duidelijke briefing zorgen we dat zoveel mogelijk informatie over de vraag op tafel komt. Wat is het probleem? En wat ligt hierachter? We maken het probleem zo specifiek mogelijk, maar erkennen ook waar we informatie missen. Afhankelijk van waar het probleem ligt en de hoeveelheid informatie die al aanwezig is, springen we hierna naar stap 1, 2, of gelijk naar stap 3 & 4.

1. Bedrijfstakanalyse & Customer Lifetime Value

In deze stap richten we ons op de buitenwereld. De vragen die we willen beantwoorden zijn ‘What business are we in?’ en “Who are we in business for?” Het vijf-krachten-model geeft antwoord op deze eerste vraag door de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak vast te stellen. Hoeveel valt er te vrezen van toetreders, concurrenten, substituten, leveranciers en klanten?

De tweede vraag kan worden beantwoord door een analyse van de huidige klanten. We kijken hierbij naar hun gedrag in het verleden om te voorspellen welke klanten het meest waardevol zullen zijn in de toekomst. Deze ‘Customer Lifetime Value’ valt te bepalen voor websitebezoek, kaartverkoop, bezoeken, clickrates.. En zorgt dat we onze in stap 4 uit te werken plannen op de juiste mensen inzetten!

customer-value

2. Interne analyse 

De volgende stap richt zich op wat er binnen de muren van het bedrijf zich afspeelt. We kiezen de voor de vraag relevante onderwerpen uit het 7s model: structuur, systemen, strategie, managementstijl, gedeelde waarden, personeel of vaardigheden. Het doel is uiteindelijk een inventarisatie te hebben van wat er aan capaciteiten aanwezig zijn, zodat we dit kunnen gebruiken in stap 3.

(Deze stap kan overgeslagen worden als in de probleemdefinitie alle interne informatie al beschikbaar is.)

3. SWOT & Customer Value Canvas

De SWOT-analyse koppelt simpelweg de kansen en bedreigingen uit stap 1 met de zwaktes en sterktes uit stap 2. Hieruit komen over het algemeen een aantal interessante inzichten over hoe het bedrijf zich kan onderscheiden van concurrentie en van problemen kansen kan maken.

Maar wat betekenen deze inzichten voor de klant? Een mooie manier om een product/dienst te ontwerpen of analyseren is de Customer Value Canvas. Zoals de tekening hieronder laat zien focussen we ons op wat onze klant moet doen, wat hier leuk en minder leuk aan is en hoe we dit aan de linkerkant met ons aanbod kunnen oplossen!

ValueCanvas

Aan het einde van stap 3 hebben we dus duidelijk in beeld wat we doen, wie we zijn, hoe we ons onderscheiden en wat dat de klant voor waarde oplevert.

4. Business Model Canvas

Na al de analyses kunnen we hier concreet worden! Samen vullen we in wat de value propositions zijn die we bij de Customer Value Canvas gevonden hebben, de resources uit de interne analyse en onze gevonden klanten bij de customer segments. (Zie hier mijn voorbeeld in deze blogpost)

Screen Shot 2013-10-13 at 09.48.45

Aan de andere onderdelen kunnen we vervolgens tweeken totdat alles op elkaar aansluit en een waterdicht businessplan alleen nog maar uitgeschreven hoeft te worden.